På Tandläkeriet arbetar vi med blekskenor för hemmablekning. Denna metod är skonsam och minskar risken för isningar. Innan beslut om blekning tas behöver en undersökning genomföras för att säkerställa att det är lämpligt att bleka tänderna. När detta är gjort tas avtryck av den / de käkar som skall blekas. Färgtagning görs också, för att kunna jämföra när behandlingen är avslutad. Någon vecka senare finns de färdiga skenorna för utlämning på kliniken. Behandlingen sker sedan hemma. I de flesta fall räcker en behandlingsperiod på 5-7 dagar. Hos oss kostar blekskenor för över / underkäke samt blekmedel 3950 :-. Blekskenorna sparas sedan och kan användas vid ett senare tillfälle om så önskas.

Kategorier:

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 − 1 =